ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [466]  Tena  kho  pana  samayena annataro bhikkhu sambahula
@Footnote: 1 Ma. tassa sangho.
Sanghadisesa  apattiyo apanno hoti . so 1- apattipariyantam
na  janati  rattipariyantam  na  janati  apattipariyantam  na  sarati
rattipariyantam  na  sarati  apattipariyante  vematiko  rattipariyante
vematiko  .  so  bhikkhunam  arocesi  aham  avuso  sambahula
sanghadisesa  apattiyo  apajjim  apattipariyantam  na  janami
rattipariyantam  na  janami  apattipariyantam  na  sarami  rattipariyantam
na  sarami  apattipariyante  vematiko  rattipariyante vematiko katham
nu  kho  maya  patipajjitabbanti  .  te  bhikkhu bhagavato etamattham
arocesum  . tenahi bhikkhave sangho tassa bhikkhuno tasam apattinam
suddhantaparivasam detu.
   [467]  Evanca  pana  bhikkhave  databbo . tena bhikkhave
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam karitva vuddhanam
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  aham  bhante  sambahula sanghadisesa apattiyo
apajjim  apattipariyantam  na  janami  rattipariyantam  na  janami
apattipariyantam  na  sarami  rattipariyantam  na sarami apattipariyante
vematiko  rattipariyante vematiko soham bhante sangham tasam apattinam
suddhantaparivasam   yacamiti  .  dutiyampi  yacitabbo  tatiyampi
yacitabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sosaddo na dissati.
   [468] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {468.1} sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu sambahula
sanghadisesa apattiyo apajji apattipariyantam na janati rattipariyantam
na janati apattipariyantam na sarati rattipariyantam na sarati apattipariyante
vematiko rattipariyante vematiko so sangham tasam apattinam suddhantaparivasam
yacati . yadi sanghassa pattakallam sangho itthannamassa bhikkhuno tasam
apattinam suddhantaparivasam dadeyya. Esa natti.
   {468.2} Sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu sambahula
sanghadisesa apattiyo apajji apattipariyantam na janati rattipariyantam
na janati apattipariyantam na sarati rattipariyantam na sarati apattipariyante
vematiko rattipariyante vematiko so sangham tasam apattinam suddhantaparivasam
yacati . sangho itthannamassa bhikkhuno tasam apattinam suddhantaparivasam
deti  .  yassayasmato khamati itthannamassa bhikkhuno tasam apattinam
suddhantaparivasassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {468.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami  .pe. dinno sanghena itthannamassa bhikkhuno tasam apattinam
suddhantaparivaso khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [469] Evanca 1- kho bhikkhave suddhantaparivaso databbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo na dissati.
Evam  parivaso  databbo  .  kathanca  bhikkhave  suddhantaparivaso
databbo  .  apattipariyantam  na  janati rattipariyantam na janati
apattipariyantam  na  sarati  rattipariyantam  na  sarati  apattipariyante
vematiko  rattipariyante  vematiko  suddhantaparivaso  databbo .
Apattipariyantam  janati  rattipariyantam  na  janati  apattipariyantam
sarati rattipariyantam na sarati apattipariyante nibbematiko rattipariyante
vematiko   suddhantaparivaso   databbo   .   apattipariyantam
ekaccam  janati  ekaccam  na  janati  rattipariyantam  na janati
apattipariyantam  ekaccam  sarati  ekaccam  na  sarati rattipariyantam na
sarati  apattipariyante  ekacce  vematiko  ekacce  nibbematiko
rattipariyante vematiko suddhantaparivaso databbo.
   {469.1} Apattipariyantam na janati rattipariyantam ekaccam janati
ekaccam na janati apattipariyantam na sarati rattipariyantam ekaccam sarati
ekaccam  na  sarati apattipariyante vematiko rattipariyante ekacce
vematiko ekacce nibbematiko suddhantaparivaso databbo.
   {469.2}  Apattipariyantam  janati  rattipariyantam  ekaccam
janati  ekaccam  na  janati  apattipariyantam  sarati  rattipariyantam
ekaccam  sarati  ekaccam  na  sarati  apattipariyante  nibbematiko
rattipariyante ekacce vematiko ekacce nibbematiko suddhantaparivaso
databbo  .  apattipariyantam  ekaccam janati ekaccam na janati
Rattipariyantam  ekaccam  janati  ekaccam  na janati apattipariyantam
ekaccam  sarati  ekaccam  na  sarati  rattipariyantam  ekaccam  sarati
ekaccam  na  sarati  apattipariyante  ekacce  vematiko ekacce
nibbematiko  rattipariyante  ekacce vematiko ekacce nibbematiko
suddhantaparivaso  databbo  .  evam  kho bhikkhave suddhantaparivaso
databbo.
   [470] Kathanca bhikkhave parivaso databbo  . apattipariyantam
janati  rattipariyantam  janati  apattipariyantam  sarati  rattipariyantam
sarati  apattipariyante  nibbematiko  rattipariyante  nibbematiko
parivaso  databbo  .  apattipariyantam  na  janati  rattipariyantam
janati  apattipariyantam  na sarati rattipariyantam sarati apattipariyante
vematiko  rattipariyante  nibbematiko  parivaso  databbo .
Apattipariyantam  ekaccam  janati  ekaccam  na janati rattipariyantam
janati  apattipariyantam ekaccam sarati ekaccam na sarati rattipariyantam
sarati  apattipariyante  ekacce  vematiko  ekacce  nibbematiko
rattipariyante  nibbematiko parivaso databbo . evam kho bhikkhave
parivaso databbo.
          Parivaso nitthito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 245-249. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=6&item=466&items=5&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=6&item=466&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=466&items=5&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=466&items=5&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=466              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :