ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [891]  Kati  samathā  vivādādhikaraṇassa tabbhāgiyā kati samathā
vivādādhikaraṇassa  aññabhāgiyā  .  kati  samathā  anuvādādhikaraṇassa
tabbhāgiyā  kati  samathā  anuvādādhikaraṇassa  aññabhāgiyā  .  kati
samathā  āpattādhikaraṇassa  tabbhāgiyā  kati  samathā āpattādhikaraṇassa
aññabhāgiyā   .   kati   samathā  kiccādhikaraṇassa  tabbhāgiyā
kati  samathā  kiccādhikaraṇassa  aññabhāgiyā  .  dve  samathā
vivādādhikaraṇassa tabbhāgiyā sammukhāvinayo yebhuyyasikā.
   {891.1}  Pañca samathā vivādādhikaraṇassa aññabhāgiyā sativinayo
amūḷhavinayo   paṭiññātakaraṇaṃ   tassapāpiyasikā  tiṇavatthārako  .
Cattāro  samathā anuvādādhikaraṇassa tabbhāgiyā sammukhāvinayo sativinayo
amūḷhavinayo  tassapāpiyasikā  .  tayo  samathā  anuvādādhikaraṇassa
aññabhāgiyā  yebhuyyasikā  paṭiññātakaraṇaṃ  tiṇavatthārako  .  tayo
samathā  āpattādhikaraṇassa  tabbhāgiyā  sammukhāvinayo  paṭiññātakaraṇaṃ
tiṇavatthārako  .  cattāro  samathā  āpattādhikaraṇassa  aññabhāgiyā
yebhuyyasikā   sativinayo   amūḷhavinayo   tassapāpiyasikā  .
Eko  samatho  kiccādhikāraṇassa  tabbhāgiyo  sammukhāvinayo  .  cha
samathā   kiccādhikaraṇassa   aññabhāgiyā   yebhuyyasikā  sativinayo
amūḷhavinayo paṭiññātakaraṇaṃ tassapāpiyasikā tiṇavatthārako.
         Tabbhāgiyavāraṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 264-265. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=8&item=891&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=8&item=891&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=891&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=891&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=891              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :