ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
       [๓๓๗] อนุสัย ๗ อย่าง
             ๑. กามราคานุสัย  	[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความ
                          กำหนัดในกาม]
             ๒. ปฏิฆานุสัย    	[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความ
                          กระทบกระทั่งแห่งจิต]
             ๓. ทิฏฐานุสัย    	[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความ
                          เห็น]
             ๔. วิจิกิจฉานุสัย  	[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความ
                          สงสัย]
             ๕. มานานุสัย    	[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความ
                          ถือตัว]
             ๖. ภวราคานุสัย   	[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความ
                          กำหนัดในภพ]
             ๗. อวิชชานุสัย   	[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความ
                          ไม่รู้]

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๖๒๘๐-๖๒๙๔ หน้าที่ ๒๕๗-๒๕๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=11&A=6280&Z=6294&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=337&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=337&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=11&item=337&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=337&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=337              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com