ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 12 : PALI ROMAN Saṃ.A. (sārattha.2)

Page 365.

            (13) 3. Avijjāvagga
           1-10. Samudayadhammasuttādivaṇṇanā
  [126-135] Avijjāvaggo uttānatthova. Imasmiṃ hi vagge sabbasuttesu
catusaccameva kathitaṃ.
             Avijjāvaggo tatiyo.
             --------------
             (14) 4. Kukkuḷavagga
           1-14. Kukkuḷasuttādivaṇṇanā
  [136-149] Kukkuḷavaggassa paṭhame kukkuḷanti santattaṃ ādittaṃ chārikarāsiṃ
viya mahāpariḷāhaṃ. Imasmiṃ sutte dukkhalakkhaṇaṃ kathitaṃ, sesesu aniccalakkhaṇādīni.
Sabbānipetāni 1- pāṭiekkaṃ puggalajjhāsayena kathitānīti.
             Kukkuḷavaggo catuttho.
             ---------------
             (15) 5. Diṭṭhivagga
           1-9. Ajjhattasuttādivaṇṇanā
  [150-158] Diṭṭhivaggassa paṭhame kiṃ upādāyāti kiṃ paṭicca. Dutiye
kiṃ abhinivissāti kiṃ abhinivisitvā, paccayaṃ katvāti attho. Tatiyādīsu
diṭṭhītiādīni puggalajjhāsayena vuttāni. Paṭhamādīni.
@Footnote: 1 cha.Ma.,i. sabbāni cetāni



The Pali Atthakatha in Roman Character Volume 12 Page 365. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=12&page=365&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=12&A=8047&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=12&A=8047&pagebreak=1#p365


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com