ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 13 : PALI ROMAN Saṃ.A. (sārattha.3)

Page 385.

            4. Kūṭāgārasuttavaṇṇanā
  [1114] Catutthe heṭṭhimaṃ gharaṃ akaritvāti thambhabhittipādussāpanādinā
gharassa heṭṭhimabhāgaṃ akatvā.
             5. Vālasuttavaṇṇanā
  [1115] Pañcame saṇṭhāgāreti sippuggaṇhanasālāyaṃ. Upāsanaṃ karonteti
kaṇḍakhipanasippaṃ 1- karonte. Asanaṃ atipātenteti kaṇḍaṃ atikkamente.
Poṅkhānupoṅkhanti ekaṃ kaṇḍaṃ khipitvā 2- yathā aparantassa vijjhati aparaṃ poṅkhaṃ nāma
dutiyassa poṅkhaṃ, puna aparaṃ anupoṅkhaṃ bahu puna aparaṃ tassa poṅkhanti 2- evaṃ
atipātente addasa. Yatra hi nāmāti ye nāma. Durabhisambhavataranti dukkarataraṃ.
Sattadhā 3- bhinnassa vālassa koṭiyā koṭiṃ paṭivijjheyyāti ekaṃ vālaṃ sattadhā
bhinditvā tassa ekaṃ bhedaṃ gahetvā vātiṃ gaṇamajjhe bandhitvā aparaṃ bhedaṃ
kaṇḍassa aggakoṭiyaṃ bandhitvā usabhamatte 4- ṭhito kaṇḍabaddhāya koṭiyā taṃ vāti
gaṇabaddhakoṭiṃ paṭivijjheyyāti attho. Tasmāti yasmā evaṃ duppaṭivijjhāni
cattāri saccāni, tasmā.
           7. Paṭhamachiggaḷayugasuttavaṇṇanā
  [1117] Sattame aññamaññakhādikāti aññamaññaṃ khādanaṃ. Dubbalakhādikāti
balavantehi macchādīhi dubbalānaṃ macchādīnaṃ khādanaṃ.
@Footnote: 1 Sī. kaṇḍakhipanasikkhanaṃ
@2-2 cha.Ma. yathā assasarassa poṅkhaṃ vijjhati,aparaṃ anupoṅkhaṃ nāma dutiyassa poṅkhaṃ,
@puna aparaṃ tassa poṅkhanti  3 Ma. satadhā 4 Sī.,ka. usabhamaggeThe Pali Atthakatha in Roman Character Volume 13 Page 385. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=13&page=385&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=13&A=8372&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=13&A=8372&pagebreak=1#p385


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com