ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 13 : PALI ROMAN Saṃ.A. (sārattha.3)

Page 42.

           5-6. Sakkapañhasuttādivaṇṇanā
  [118-119] Pañcame diṭṭheva dhammeti imasmiṃyeva attabhāve.
Parinibbāyantīti kilesaparinibbānena parinibbāyanti. Tannissitaṃ viññāṇaṃ hotīti
taṇhānissitakammaviññāṇaṃ hoti. Tadupādānanti taṃgahaṇaṃ, taṇhāgahaṇena
sahagataṃ 1- viññāṇaṃ hotīti attho. Chaṭṭhaṃ uttānameva.
          7. Sāriputtasaddhivihārikasuttavaṇṇanā
  [120] Sattame santānessatīti ghaṭessati, vicchedamassa 2- pāpuṇituṃ na
dassati.
            8. Rāhulovādasuttavaṇṇanā
  [121] Aṭṭhame vimuttiparipācaniyāti vimuttiṃ paripācentīti
vimuttiparipācaniyā. Dhammāti paṇṇarasa dhammā, te saddhindriyādīnaṃ visuddhikaraṇavasena
veditabbā. Vuttaṃ hetaṃ:-
     "assaddhe puggale parivajjayato, saddhe puggale sevato
     bhajato payirupāsato pasādanīye suttante paccavekkhato imehi
     tīhākārehi saddhindriyaṃ visujjhati. Kusīte puggale parivajjayato,
     āraddhavīriye puggale sevato bhajato payirupāsato, sammappadhāne
     paccavekkhato imehi tīhākārehi vīriyindriyaṃ visujjhati. Muṭṭhassatī
     puggale parivajjayato, upaṭṭhitassatī puggale sevato bhajato
     payirupāsato, satipaṭṭhāne paccavekkhato imehi tīhākārehi
     satindriyaṃ visujjhati. Asamāhite puggale parivajjayato, samāhite
@Footnote: 1 ka. saṅhagaṇaṃ   2 cha.Ma. yogavicchedamassaThe Pali Atthakatha in Roman Character Volume 13 Page 42. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=13&page=42&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=13&A=892&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=13&A=892&pagebreak=1#p42


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com