ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 32 : PALI ROMAN Thera.A.1 (paramatthadī.1)

Page 145.

     Sīhā bayagghā ca dīpī ca   acchakokataracchakā 1-
     tepi maṃ vasamanventi    phaladānassidaṃ phalaṃ.
     Osadhī tiṇavāsī ca     ye ca ākāsavāsino
     sabbe maṃ saraṇaṃ yanti    phaladānassidaṃ phalaṃ.
     Sududdasaṃ sunipuṇaṃ      gambhīraṃ suppakāsitaṃ
     phassayitvā viharāmi    phaladānassidaṃ phalaṃ.
     Vimokkhe aṭṭha phusitvā   viharāmi anāsavo
     ātāpī nipako cāhaṃ    phaladānassidaṃ phalaṃ.
     Ye phalaṭṭhā buddhaputtā   khīṇadosā mahāyasā
     ahamaññataro tesaṃ     phaladānassidaṃ phalaṃ.
     Abhiññāpāramiṃ gantvā   sukkamūlena codito
     sabbāsave pariññāya    viharāmi anāsavo.
     Tevijjā iddhipattā ca   buddhaputtā mahāyasā
     dibbasotaṃ samāpannā    tesaṃ aññataro ahaṃ.
     Satasahassito kappe    yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
     duggatiṃ nābhijānāmi    phaladānassidaṃ phalaṃ.
     Kilesā jhāpitā mayhaṃ .pe. Kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahattaṃ pana patvāpi tameva gāthaṃ aññābyākaraṇavasena abhāsi.
          Suppiyattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
             -------------
@Footnote: 1 Sī. acchakā ca taracchakāThe Pali Atthakatha in Roman Character Volume 32 Page 145. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=32&page=145&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=32&A=3256&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=32&A=3256&pagebreak=1#p145


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com