ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 53 : PALI ROMAN Saṅgaṇi.A. (aṭṭhasālinī)

Page 402.

Kammaññatā nāma, nibbatti upacayo nāma, pavatti santati nāma, jīraṇākāro
jaratā nāma, hutvā abhāvākāro aniccatā nāmāti sabbaṃ parinipphannaṃ
saṅkhatameva hotīti.
             Pakiṇṇakakathā niṭṭhitā.
           Aṭṭhasāliniyā dhammasaṅgahaṭṭhakathāya
            rūpakaṇḍavaṇṇanā niṭṭhitā.
             ------------The Pali Atthakatha in Roman Character Volume 53 Page 402. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=53&page=402&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=53&A=10009&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=53&A=10009&pagebreak=1#p402


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com