ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
       [๓๑] 	ไม่ใช่รูปไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ.
             ไม่ใช่รูปไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ.
             ไม่ใช่รูปไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ.
             ไม่ใช่รูปไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ.
             ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ.
             ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ.
             ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ.
             ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ.
             ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ.
             ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ.
             ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ.
             ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ.
             ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ.
             ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ.
             ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ.
             ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่วิญญาณหรือ.
             ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่รูปหรือ.
             ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาหรือ.
             ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สัญญาหรือ.
             ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ขันธ์หรือ		ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สังขารหรือ.

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๖๒๘-๖๔๗ หน้าที่ ๒๖-๒๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=628&Z=647&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=31&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=31&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=38&item=31&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=38&item=31&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=31              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com