ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
       [๘๓๒] ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สัจจะหรือ?
       เว้นทุกข์เสียแล้ว สัจจะที่เหลือ ไม่ใช่ทุกข์ เป็นแต่สัจจะ เว้นทุกข์และสัจจะเสียแล้ว
ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่ทุกข์ และไม่ใช่สัจจะ.
       ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่สมุทยสัจหรือ?
       ถูกแล้ว.
       ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สัจจะหรือ?
       เว้นทุกข์เสียแล้ว สัจจะที่เหลือ ไม่ใช่ทุกข์ เป็นแต่สัจจะ เว้นทุกข์และสัจจะเสียแล้ว
ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่ทุกข์ และไม่ใช่สัจจะ.
       ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่นิโรธสัจหรือ ฯลฯ?
       ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่มัคคสัจหรือ?
       ถูกแล้ว.
       ไม่ใช่สมุทัย ไม่ใช่สัจจะหรือ?
       เว้นสมุทัยเสียแล้ว สัจจะที่เหลือไม่ใช่สมุทัย เป็นแต่สัจจะ เว้นสมุทัย และสัจจะ
เสียแล้ว ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่สมุทัย และไม่ใช่สัจจะ ฯลฯ.
       ไม่ใช่นิโรธ ไม่ใช่สัจจะหรือ?
       เว้นนิโรธเสียแล้ว ฯลฯ.
       ไม่ใช่มรรค ไม่ใช่สัจจะหรือ?
       เว้นมรรคเสียแล้ว สัจจะที่เหลือ ไม่ใช่มรรค เป็นแต่สัจจะ เว้นมรรคและสัจจะเสีย
แล้ว ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่มรรคและไม่ใช่สัจจะ.
       ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่ทุกขสัจหรือ?
       ถูกแล้ว.
       ไม่ใช่มรรค ไม่ใช่สัจจะหรือ?
       เว้นมรรคเสียแล้ว สัจจะที่เหลือ ไม่ใช่มรรค เป็นแต่สัจจะ เว้นมรรคและสัจจะเสีย
แล้ว ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่มรรคและไม่ใช่สัจจะ.
       ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่สมุทยสัจหรือ ฯลฯ?
       ไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่นิโรธสัจหรือ?
       ถูกแล้ว.
ปัณณัตติวาร จบ.

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๗๓๙๐-๗๔๑๗ หน้าที่ ๒๙๖-๒๙๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=7390&Z=7417&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=832&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=832&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=38&item=832&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=38&item=832&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=832              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com