ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓
       [๕๘๑] 	ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย	มีหัวข้อปัจจัย ๔
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย	มี  "   ๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย	มี  "   ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย	มี  "   ๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย	มี  "   ๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย	มี  "   ๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย	มี  "   ๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย	มี  "   ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย	มี  "   ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย	มี  "   ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย	มี  "   ๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย	มี  "   ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย	มี  "   ๑
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย	มี  "   ๑
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย	มี  "   ๑
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย	มี  "   ๑
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย	มี  "   ๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย	มี  "   ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย	มี  "   ๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย	มี  "   ๓

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ บรรทัดที่ ๑๐๘๔๔-๑๐๘๖๓ หน้าที่ ๔๔๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=42&A=10844&Z=10863&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=581&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=581&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=42&item=581&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=42&item=581&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=581              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com