ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๗๗] กุศลธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น นีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๓๗๙] อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม อาศัยอัพยา- *กตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวร- *ณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในวิปากปัจจัย มี " ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกวาร
นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกกุสลัตติกะ จบ
นีวรณโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๖๙๗๘-๗๐๐๑ หน้าที่ ๒๙๑-๒๙๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=6978&Z=7001&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1377&items=4              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1377&items=4&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=44.1&item=1377&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.1&item=1377&items=4              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.1&i=1377              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com