ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
จูฬันตรทุกเหตุทุกะ
[๑๓๒] สัปปัจจัยเหตุธรรม อาศัยสัปปัจจัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สัปปัจจยนเหตุธรรม อาศัยสัปปัจจยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๓๓] สังขตเหตุธรรม อาศัยสังขตเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สังขตนเหตุธรรม อาศัยสังขตนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔] อนิทัสสนเหตุธรรม อาศัยอนิทัสสนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อนิทัสสนนเหตุธรรม อาศัยอนิทัสสนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๓๕] สัปปฏิฆเหตุธรรม อาศัยสัปปฏิฆเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สัปปฏิฆนเหตุธรรม อาศัยสัปปฏิฆนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปฏิฆนเหตุธรรม อาศัยอัปปฏิฆนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๑๓๖] อรูปีเหตุธรรม อาศัยอรูปีเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย รูปีนเหตุธรรม อาศัยรูปีนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๑๓๗] โลกิยเหตุธรรม อาศัยโลกิยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกุตตรเหตุธรรม อาศัยโลกุตตรเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย โลกิยนเหตุธรรม อาศัยโลกิยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกุตตรนเหตุธรรม อาศัยโลกุตตรนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๑๓๘] อาศัยเกนจิวิญเญยยเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยเกนจินวิญเญยยเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยเกนจิวิญเญยยนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยเกนจินวิญเญยยนเหตุธรรม ฯลฯ
จูฬันตรทุกเหตุทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๗๗๔-๑๖๘๐๔ หน้าที่ ๖๙๙-๗๐๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16774&Z=16804&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.4&item=132&items=7              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.4&item=132&items=7&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=44.4&item=132&items=7              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.4&item=132&items=7              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.4&i=132              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com