ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย    PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกเหตุทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๒๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ แม้ในนเหตุนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน [๔๒๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๒๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ แม้ในนสเหตุกนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๓๗๔.

[๔๒๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ นเหตุสัมปยุตตนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ก็เหมือนกับสเหตุกทุกะ มีวาระ ๓ เหตุและสเหตุกทุกะ และเหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะเท่านั้น ไม่มีหัวข้อปัจจัย
นเหตุนสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
นเหตุสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๓๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ [๔๓๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุก- *ธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน [๔๓๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสัปปัจจยทุกนสนิทัสสนัตติกสัปปัจจยทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๓๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๔๓๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ แม้ในนอัปปัจจยนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๑ เหมือนกัน นสังขตทุกะก็เหมือนกับนสัปปัจจยทุกะ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๙๒๖๖-๙๓๐๘ หน้าที่ ๓๗๓-๓๗๔. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=9266&Z=9308&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=2116&items=14&pagebreak=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=2116&items=14&pagebreak=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=2116&items=14&pagebreak=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=2116&items=14&pagebreak=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2116              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :