ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
นัตถิทุกนัย
[๖๒๙] นเหตุปัจจัย กับนัตถิปัจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ นเหตุปัจจัย กับวิคตปัจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ (นัตถิปัจจัย และวิคตปัจจัยเหมือนกับอนันตรปัจจัย)
อวิคตทุกนัย
[๖๓๐] นเหตุปัจจัย กับอวิคตปัจจัย มี ๑๓ วาระ (พึงขยายอวิคตปัจจัยให้พิสดารเหมือนอัตถิปัจจัย)
อนุโลมปัจจนียะแห่งปัญหาวาร จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๖๐๑. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=40&siri=124                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=40&A=14149&Z=14155                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1007                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu40


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :