ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ ภาษาบาลี อักษรไทย พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑ วินย. มหาวิภงฺโค (๑)

จาวนาธิปฺปาโย  วเทติ  อาปตฺติ สงฺฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส ฯ สุทฺโธ
โหติ  ปุคฺคโล  อญฺตรํ  ปาราชิกํ  ธมฺมํ  อนชฺฌาปนฺโน  ตญฺเจ
สุทฺธทิฏฺฐิ  สมาโน  โอกาสํ  การาเปตฺวา  จาวนาธิปฺปาโย  วเทติ
อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส  ฯ สุทฺโธ โหติ ปุคฺคโล อญฺตรํ ปาราชิกํ
ธมฺมํ  อนชฺฌาปนฺโน ตญฺเจ สุทฺธทิฏฺฐิ สมาโน อโนกาสํ การาเปตฺวา
อกฺโกสาธิปฺปาโย  วเทติ  อาปตฺติ โอมสวาเทน ทุกฺกฏสฺส ฯ สุทฺโธ
โหติ  ปุคฺคโล  อญฺตรํ  ปาราชิกํ  ธมฺมํ  อนชฺฌาปนฺโน  ตญฺเจ
สุทฺธทิฏฺฐิ  สมาโน  โอกาสํ  การาเปตฺวา  อกฺโกสาธิปฺปาโย วเทติ
อาปตฺติ โอมสวาทสฺส ฯ
   [๕๖๕]  อนาปตฺติ  สุทฺเธ อสุทฺธทิฏฺฐิสฺส อสุทฺเธ อสุทฺธทิฏฺฐิสฺส
อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
               อฏฺฐมสงฺฆาทิเสสํ นิฏฺฐิตํ ฯ
                     ------------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๓๘๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=7628&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=564&items=2              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=538              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com