ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๗ วินย. จุลฺลวคฺโค (๒)

            ตสฺสุทฺทานํ
   [๔๑๓] อนุปิเย อภิญฺาตา    สุขุมาโล น อิจฺฉติ
      กสา วปา อตินินฺเน       นิทฺทา ลาเว จ อุพฺพเห
      ปุญฺชมทฺทปลาลญฺจ      ภุสโอผุนนีหเร ๑-
      อายตึปิ น ขียติ         ปิตโร จ ปิตามหา
      ภทฺทิโย อนุรุทฺโธ จ       อานนฺโท ภคฺคุ กิมิโล
      สกฺยมาโน ว โกสมฺพิ ๒-   ปริหายิ กกฺกุเธน จ
      ปกาเสสิ ปิตุโน จ        ปุริเส เสลา นาฬาคิริ ๓-
      ติกปญฺจ ครุโก โข        ภินฺทิ ถุลฺลจฺจเยน จ
      ตโย อฏฺ ปุน ตีณิ       ราชิเภทา สิยา นุ โขติ ฯ
           -----------
@เชิงอรรถ: ยุ. ... โอปุนนิหเร ฯ ม. ยุ. ... จ โกสมฺพึ ฯ ม. ปุริเส สิลํ นาราคิรึ ฯ
@ยุ. ปุริเสน นาฬาคิริ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๗ หน้าที่ ๒๑๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=4259&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=413&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=57              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=413              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com