ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๗ วินย. จุลฺลวคฺโค (๒)

                   ตสฺสุทฺทานํ
 [๖๖๔] ทส วตฺถูนิ ปูเรตฺวา         กมฺมํ ทูเตน ปาวิสิ
       จตฺตาโร ปุน รูปญฺจ        โกสมฺพิ จ ปาเยฺยโก
       มคฺโค โสเรยฺยํ สงฺกสฺสํ      กณฺณกุชฺชํ อุทุมฺพรํ
       สหชาติ ๑- จ มชฺเฌสิ       อสฺโสสิ กํ นุ โข มยํ
       ปตฺตนาวาย อุชฺชวิ ๒-      ทูรโตปิ ๓- อุทามสฺส
       ทารุณํ ๔- สงฺโฆ จ เวสาลิ ๕- เมตฺตา สงฺโฆ อุพฺพาหิกาติ ฯ
                จุลฺลวคฺโค สมตฺโต ฯ
                   -----------
@เชิงอรรถ: ยุ. สหํชาติ ฯ ยุ. สา อุชฺชิ ฯ ม. รโหสิ อุปนามยํ ฯ ยุ. ทูรโหปิ ฯ
@ ม. ครุ. ฯ ยุ. ทารุกํ ฯ ม. เวสาลึ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๗ หน้าที่ ๔๒๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=8514&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=664&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=123              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=664              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com