ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค

                   นวมํ ปาเถยฺยสุตฺตํ
   [๒๑๕]  กึสุ พนฺธติ ปาเถยฺยํ       กึสุ โภคานมาสโย
        กึสุ นรํ ปริกสฺสติ         กึสุ โลกสฺมิ ทุชฺชหํ
        กิสฺมึ พทฺธา ปุถู สตฺตา     ปาเสน สกุณี ยถาติ ฯ
@เชิงอรรถ: สี. สตฺถมลนฺติปิ สตฺถามลนฺติปิ ปาโฐ ฯ  สี. หเรนฺตํ ... หเรนฺโต ฯ
@ สี. วโย ฯ
   [๒๑๖]  สทฺธา พนฺธติ ปาเถยฺยํ      สิริ โภคานมาสโย
        อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ        อิจฺฉา โลกสฺมิ ทุชฺชหา
        อิจฺฉาพทฺธา ปุถู สตฺตา     ปาเสน สกุณี ยถาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๖๐-๖๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=1131&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=215&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=79              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=215              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com