ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค

                    เอกาทสมํ อรณสุตฺตํ
   [๒๑๙]  เกสูธ อรณา โลเก         เกสํ วุสิตํ น นสฺสติ
        เกธ อิจฺฉํ ๒- ปริชานนฺติ    เกสํ โภชิสิยํ สทา
        กึสุ มาตา ปิตา ภาตา       วนฺทนฺติ นํ ปติฏฺิตํ
        กึสุ อิธ ชาติหีนํ           อภิวาเทนฺติ ขตฺติยาติ ฯ
   [๒๒๐]  สมณีธ อรณา โลเก       สมณานํ วุสิตํ น นสฺสติ
        สมณา อิจฺฉํ ปริชานนฺติ     สมณานํ โภชิสิยํ สทา
@เชิงอรรถ: สี. วิตฺตมาลสฺยานาลสฺยํ ฯ  อิจฺฉาติ วา ปาโ
        สมณํ มาตา ปิตา ภาตา     วนฺทนฺติ นํ ปติฏฺิตํ
        สมณีธ ชาติหีนํ           อภิวาเทนฺติ ขตฺติยาติ ฯ
                   ฆตฺวาวคฺโค อฏฺโม ฯ
                       ตสฺสุทฺทานํ
        ฆตฺวา รถญฺจ วิตฺตญฺจ      วุฏฺิ ภีตา นชีรติ
        อิสฺสรํ กามปาเถยฺยํ        ปชฺโชโต อรเณน จาติ ฯ
                   เทวตาสํยุตฺตํ สมตฺตํ ฯ
                        ---------



             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๖๑-๖๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=1149&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=219&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=81              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=219              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com