ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค

             อนาถปิณฺฑิกวคฺโค ทุติโย
                    ----
               ปมํ จนฺทิมสสุตฺตํ
   [๒๕๑]  สาวตฺถิยํ อาราเม ... อถ โข จนฺทิมโส เทวปุตฺโต
อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺโณ   เกวลกปฺปํ   เชตวนํ
โอภาเสตฺวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺตํ
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺาสิ ฯ
   [๒๕๒]  เอกมนฺตํ  ิโต  โข  จนฺทิมโส  เทวปุตฺโต ภควโต
สนฺติเก อิมํ คาถํ อภาสิ
     เต หิ โสตฺถึ คมิสฺสนฺติ      กจฺเฉวามกเส มคา
     ฌานานิ อุปสมฺปชฺช        เอโกทินิปกา สตาติ ฯ
   [๒๕๓]  เต หิ ปารํ คมิสฺสนฺติ    เฉตฺวา ชาลญฺจ ๑- อมฺพุโช
     ฌานานิ อุปสมฺปชฺช        อปฺปมตฺตา รณญฺชหาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๗๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=1345&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=251&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=92              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=251              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com