ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค

              ฉฏฺ นิทฺทาตนฺทิสุตฺตํ
   [๓๔]  นิทฺทา ตนฺที วิชิมฺหิตา      อรตี ๘- ภตฺตสมฺมโท
       เอเตน นปฺปกาสติ          อริยมคฺโค อิธ ปาณินนฺติ ฯ
   [๓๕]  นิทฺทํ ตนฺทึ วิชิมฺหิตํ        อรตึ ภตฺตสมฺมทํ
       วิริเยน นํ ปณาเมตฺวา        อริยมคฺโค วิสุชฺฌตีติ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. ทฺวิปทํ ฯ สี. ยุ. พลิวทฺโท ฯ ม. พลิพทฺโท ฯ ยุ. กุมารี ฯ
@ สี. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ม. สี. สนฺนิสิเวสุ ฯ ม. สนฺนิสีเวสุ ฯ สี. ยุ. ม.
@สณเตว ฯ สี. พฺรหารญฺ ยุ. วิชมฺภิกา อรตี ฯ ม. วิชมฺภิตา ฯ
@อ. วิชมฺหิตา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๑๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=174&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=34&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=16              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=34              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com