ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค

             นวมํ กุฏิกาสุตฺตํ
   [๔๐]  กจฺจิ เต กุฏิกา นตฺถิ       กจฺจิ นตฺถิ กุลาวกา
       กจฺจิ สนฺตานกา นตฺถิ      กจฺจิ มุตฺโตสิ พนฺธนาติ ฯ
   [๔๑]  ตคฺฆ เม กุฏิกา นตฺถิ       ตคฺฆ นตฺถิ กุลาวกา
       ตคฺฆ สนฺตานกา นตฺถิ      ตคฺฆ มุตฺโตมฺหิ พนฺธนาติ ฯ
@เชิงอรรถ: โป. ม. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ
   [๔๒]  กินฺตาหํ กุฏิกํ พฺรูมิ        กินฺเต พฺรูมิ กุลาวกํ
       กินฺเต สนฺตานกํ พฺรูมิ      กินฺตาหํ พฺรูมิ พนฺธนนฺติ ฯ
   [๔๓]  มาตรํ กุฏิกํ พฺรูสิ         ภริยํ พฺรูสิ กุลาวกํ
       ปุตฺเต สนฺตานเก พฺรูสิ      ตณฺหํ เม พฺรูสิ พนฺธนนฺติ ฯ
       สาหุ เต กุฏิกา นตฺถิ       สาหุ นตฺถิ กุลาวกา
       สาหุ สนฺตานกา นตฺถิ      สาหุ มุตฺโตสิ พนฺธนาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๑๑-๑๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=197&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=40&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=19              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=40              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com