ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๙ สุตฺต. สํ. ขนฺธวารวคฺโค

   [๕๕๗]  สาวตฺถี  ฯ  เอกมนฺตํ  นิสินฺโน  โข  วจฺฉโคตฺโต
ปริพฺพาชโก  ภควนฺตํ เอตทโวจ โก นุ โข โภ โคตม เหตุ โก
ปจฺจโย  ยานีมานิ  อเนกวิหิตานิ  ทิฏฺิคตานิ  โลเก  อุปฺปชฺชนฺติ
สสฺสโต  โลโกติ  วา  อสสฺสโต  โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ
น  น โหติ ตถาคโต ปรํ มรณาติ วาติ ฯ สงฺขาเรสุ โข วจฺฉ
อญฺาณา    สงฺขารสมุทเย    อญฺาณา    สงฺขารนิโรเธ
อญฺาณา    สงฺขารนิโรธคามินิยา    ปฏิปทาย    อญฺาณา
เอวมิมานิ  อเนกวิหิตานิ  ทิฏฺิคตานิ  โลเก  อุปฺปชฺชนฺติ  สสฺสโต
โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต  ปรํ มรณาติ วาติ ฯ อยํ โข วจฺฉ เหตุ อยํ ปจฺจโย
ยานีมานิ  อเนกวิหิตานิ  ทิฏฺิคตานิ  โลเก  อุปฺปชฺชนฺติ  สสฺสโต
โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปรํ มรณาติ วาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๗ หน้าที่ ๓๒๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=6438&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=557&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=311              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=557              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com