ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

   [๔๘๖]  ปญฺจิมานิ  ภิกฺขเว  มาตุคามสฺส  พลานิ ฯ กตมานิ
ปญฺจ  ฯ  รูปพลํ  โภคพลํ  าติพลํ  ปุตฺตพลํ  สีลพลํ  ฯ อิมานิ
โข  ภิกฺขเว  ปญฺจ  มาตุคามสฺส  พลานิ  ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปญฺจหิ  พเลหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม  สามิกํ อภิภุยฺย วตฺตติ ฯ
เอเกน จ โข ภิกฺขเว พเลน สมนฺนาคโต ปุริโส มาตุคามํ อภิภุยฺย
วตฺตติ ฯ กตเมน เอเกน พเลน [๑]- ฯ อิสฺสริยพเลน อภิภูตํ ภิกฺขเว
มาตุคามํ  เนว  รูปพลํ  ตายติ  น  โภคพลํ  ตายติ น าติพลํ
ตายติ น ปุตฺตพลํ ตายติ น สีลพลํ ตายตีติ ฯ ตติยํ ฯ
@เชิงอรรถ: ยุ. อิสฺสริยพเลน ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๘ หน้าที่ ๓๐๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=6188&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=486&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=247              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=486              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com