ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๕๔]  สาวตฺถีนิทานํ  ฯ  อฏฺิเม  ภิกฺขเว ธมฺมา ปริสุทฺธา
ปริโยทาตา   อนงฺคณา  วิคตูปกฺกิเลสา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ
นาญฺตฺร  ตถาคตสฺส  ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ฯ
กตเม อฏฺ ฯ เสยฺยถีทํ ฯ สมฺมาทิฏฺิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อิเม
โข  ภิกฺขเว  อฏฺ  ธมฺมา  ปริสุทฺธา  ปริโยทาตา  อนงฺคณา
@เชิงอรรถ: ยุ. เสโข เสโขติ ฯ เอวมุปริ ฯ
วิคตูปกฺกิเลสา   อนุปฺปนฺนา   อุปฺปชฺชนฺติ  นาญฺตฺร  ตถาคตสฺส
ปาตุภาวา อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๑๘-๑๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=336&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=54&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=16              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=54              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com