ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๑๑๐๙]  เยสํ เกสญฺจิ ภิกฺขเว จตฺตาโร อิทฺธิปาทา วิรทฺธา
วิรทฺโธ  เตสํ  อริโย  มคฺโค สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ เยสํ เกสญฺจิ
ภิกฺขเว  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  อารทฺธา  อารทฺโธ  เตสํ  อริโย
มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ   ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ  อิทฺธิปาทํ  ภาเวติ  ฯ
วิริยสมาธิ  จิตฺตสมาธิ  วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ  อิทฺธิปาทํ
ภาเวติ ฯ เยสํ เกสญฺจิ ภิกฺขเว อิเม จตฺตาโร อิทฺธิปาทา วิรทฺธา
วิรทฺโธ  เตสํ  อริโย  มคฺโค สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ เยสํ เกสญฺจิ
ภิกฺขเว  อิเม  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  อารทฺธา  อารทฺโธ  เตสํ
@เชิงอรรถ: * มีการแก้ไขคำ จตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ
@เป็น จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ
อริโย มคฺโค สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๓๒๖-๓๒๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=6329&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=6329              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1109&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=270              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1109              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com