ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๑๔๐๖]  อานาปานสฺสติสมาธิ  ภิกฺขเว  ภาวิโต  พหุลีกโต
@เชิงอรรถ: โป. โข ฯ
สญฺโชนานํ ปหานาย สํวตฺตติ ฯ
   [๑๔๐๗]  กถํ  ภาวิโต  จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ กถํ
พหุลีกโต  สญฺโชนานํ  ปหานาย  สํวตฺตติ  ฯ  อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อรญฺคโต  วา  ฯเปฯ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ฯ  เอวํ  ภาวิโต  โข
ภิกฺขเว   อานาปานสฺสติสมาธิ   เอวํ   พหุลีกโต  สญฺโชนานํ
ปหานาย สํวตฺตตีติ ฯเปฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๔๒๕-๔๒๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=8284&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1406&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=329              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1406              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com