ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ สุตฺต. องฺ. (๑): เอก-ทุก-ติกนิปาตา

   [๕๙๐]  ๑๕๑ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต
อสปฺปุริโส  ขตํ  อุปหตํ  อตฺตานํ  ปริหรติ  สาวชฺโช  จ  โหติ
สานุวชฺโช  [๑]-  วิญฺูนํ  พหุญฺจ  อปุญฺ  ปสวติ  กตเมหิ  ตีหิ
อกุสเลน  กายกมฺเมน  อกุสเลน  วจีกมฺเมน  อกุสเลน มโนกมฺเมน
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต อสปฺปุริโส
ขตํ  อุปหตํ  อตฺตานํ ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช [๒]-
วิญฺูนํ  พหุญฺจ  อปุญฺ  ปสวติ  ฯ  ตีหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ
@เชิงอรรถ: ๑-๒ โป. ม. ยุ. จ ฯ อิโต ปรํ อีทิสเมว ฯ
สมนฺนาคโต  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  ๑-  สปฺปุริโส  อกฺขตํ  อนุปหตํ
อตฺตานํ  ปริหรติ  อนวชฺโช  จ  โหติ  อนนุวชฺโช  วิญฺูนํ พหุญฺจ
ปุญฺ  ปสวติ  กตเมหิ  ตีหิ  กุสเลน  กายกมฺเมน  กุสเลน
วจีกมฺเมน กุสเลน มโนกมฺเมน ฯเปฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๓๗๗-๓๗๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=7990&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=590&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=195              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=590              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com