ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ สุตฺต. องฺ. (๓): ปญฺจก-ฉกฺกนิปาตา

   [๑๗]  ปญฺจหิ  ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อตฺตหิตาย
ปฏิปนฺโน  โหติ  โน  ปรหิตาย  กตเมหิ  ปญฺจหิ  อิธ  ภิกฺขเว
ภิกฺขุ  อตฺตนา  สีลสมฺปนฺโน  โหติ โน ปรํ สีลสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา  สมาธิสมฺปนฺโน  โหติ  โน  ปรํ สมาธิสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา  ปญฺาสมฺปนฺโน  โหติ  โน  ปรํ ปญฺาสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา  วิมุตฺติสมฺปนฺโน  โหติ  โน  ปรํ วิมุตฺติสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา  วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน  โหติ  โน  ปรํ วิมุตฺติาณทสฺสน-
สมฺปทาย  สมาทเปติ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ปญฺจหิ ธมฺเมหิ ๑-
@เชิงอรรถ: ม. องฺเคหิ ฯ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตายาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๑๓-๑๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=260&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=17&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=17              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=17              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com