ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ สุตฺต. องฺ. (๓): ปญฺจก-ฉกฺกนิปาตา

   [๑๒๖]  ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  อนายุสฺสา  กตเม ปญฺจ
อสปฺปายการี  โหติ  สปฺปาเย  มตฺตํ  น  ชานาติ อปริณตโภชี จ
โหติ  ทุสฺสีโล  จ  ปาปมิตฺโต จ อิเม โข ภิกฺขเว ปญฺจ ธมฺมา
อนายุสฺสา  ๒-  ฯ  ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  อายุสฺสา  กตเม
@เชิงอรรถ: โป. ...ตุนฺติ ฯ  โป. อนายุสฺสาติ ฯ
ปญฺจ  สปฺปายการี  โหติ  สปฺปาเย  มตฺตํ  ชานาติ  ปริณตโภชี
จ  โหติ  สีลวา  จ  กลฺยาณมิตฺโต  จ อิเม โข ภิกฺขเว ปญฺจ
ธมฺมา อายุสฺสาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๑๖๓-๑๖๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=3427&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=126&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=126              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=126              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com