ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ สุตฺต. องฺ. (๓): ปญฺจก-ฉกฺกนิปาตา

   [๒๑๘]  ปญฺจิเม  ภิกฺขเว อาทีนวา อปาสาทิเก กตเม ปญฺจ
อปฺปสนฺนา  นปฺปสีทนฺติ  ปสนฺนานญฺจ  เอกจฺจานํ  อญฺถตฺตํ  โหติ
สตฺถุ สาสนํ น กตํ ๑- โหติ ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏฺานุคตึ อาปชฺชติ
จิตฺตมสฺส นปฺปสีทติ อิเม โข ภิกฺขเว ปญฺจ อาทีนวา อปาสาทิเก ฯ
ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  อานิสํสา  ปาสาทิเก  กตเม  ปญฺจ  อปฺปสนฺนา
ปสีทนฺติ  ปสนฺนานญฺจ  ภิยฺโยภาโว  โหติ  สตฺถุ  สาสนํ กตํ โหติ
ปจฺฉิมา  ชนตา  ทิฏฺานุคตึ  อาปชฺชติ  จิตฺตมสฺส  ปสีทติ  อิเม
โข ภิกฺขเว ปญฺจ อานิสํสา ปาสาทิเกติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๒๘๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=5995&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=218&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=218              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=218              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com