ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ สุตฺต. องฺ. (๓): ปญฺจก-ฉกฺกนิปาตา

   [๒๒๖]  ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  อาทีนวา  กุลูปกสฺส  ภิกฺขุโน
อติเวลํ  กุเลสุ  สํสฏฺฐสฺส  วิหรโต  กตเม  ปญฺจ  มาตุคามสฺส
อภิณฺหทสฺสนํ  ทสฺสเน  สติ  สํสคฺโค  สํสคฺเค  สติ  วิสฺสาโส
วิสฺสาเส  สติ  โอตาโร  โอติณฺณจิตฺตสฺเสตํ  ปาฏิกงฺขํ  อนภิรโต
วา  พฺรหฺมจริยํ  จริสฺสติ  สงฺกิลิฏฺ  ๑-  อาปตฺตึ  อาปชฺชิสฺสติ
สิกฺขํ  วา  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺติสฺสติ  อิเม  โข ภิกฺขเว ปญฺจ
อาทีนวา   กุลูปกสฺส   ภิกฺขุโน   อติเวลํ  กุเลสุ  สํสฏฺฐสฺส
วิหรโตติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๒๘๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=6062&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=226&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=226              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=226              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com