ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๖ สุตฺต. องฺ. (๕): ทสก-เอกาทสกนิปาตา

   [๔๒]  กติ นุ โข ภนฺเต วิวาทมูลานีติ ฯ ทส โข อุปาลิ
วิวาทมูลานิ  กตมานิ  ทส  อิธุปาลิ  ภิกฺขู อธมฺมํ ธมฺโมติ ทีเปนฺติ
ธมฺมํ  อธมฺโมติ  ทีเปนฺติ  อวินยํ  วินโยติ ทีเปนฺติ วินยํ อวินโยติ
ทีเปนฺติ  อภาสิตํ  อลปิตํ  ตถาคเตน  ภาสิตํ  ลปิตํ  ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ  ภาสิตํ  ลปิตํ  ตถาคเตน  อภาสิตํ  อลปิตํ  ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ  อนาจิณฺณํ  ตถาคเตน  อาจิณฺณํ  ตถาคเตนาติ  ทีเปนฺติ
อาจิณฺณํ  ตถาคเตน  อนาจิณฺณํ  ตถาคเตนาติ  ทีเปนฺติ  อปฺปญฺตฺตํ
ตถาคเตน  ปญฺตฺตํ  ตถาคเตนาติ  ทีเปนฺติ  ปญฺตฺตํ  ตถาคเตน
อปฺปญฺตฺตํ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อิมานิ โข อุปาลิ ทส วิวาทมูลานีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๔ หน้าที่ ๘๑-๘๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=1688&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=42&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=40              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=42              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com