ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๖ สุตฺต. องฺ. (๕): ทสก-เอกาทสกนิปาตา

   [๑๑๒]  ทสยิเม ภิกฺขเว อเสขิยา ธมฺมา กตเม ทส อเสขา
สมฺมาทิฏฺฐิ  อเสโข  สมฺมาสงฺกปฺโป  อเสขา  สมฺมาวาจา  อเสโข
สมฺมากมฺมนฺโต  อเสโข  สมฺมาอาชีโว  อเสโข  สมฺมาวายาโม
อเสขา  สมฺมาสติ  อเสโข  สมฺมาสมาธิ อเสขํ สมฺมาาณํ อเสขา
สมฺมาวิมุตฺติ อิเม โข ภิกฺขเว ทส อเสขิยา ธมฺมาติ ฯ
         สมณสญฺาวคฺโค ปฐโม ฯ
@เชิงอรรถ: ๑-๒ ม. ยุ. อาเมณฺฑิตํ ฯ
            ตสฺสุทฺทานํ
     สมณสญฺา โพชฺฌงฺคา   มิจฺฉตฺตํ อุปวิชฺชย
     วิชฺชานํ โธวนติกิจฺฉา    นิทฺธเมน เทฺว จาติ ๑- ฯ
           -----------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๔ หน้าที่ ๒๓๗-๒๓๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=5050&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=112&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=110              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=112              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com