ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗ สุตฺต. ขุ. ขุทฺทกปาฐ-ธมฺมปทคาถา-อุทานํ-อิติวุตฺตก-สุตฺตนิปาตา

         สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส
              ขุทฺทกปาโฐ
               ---------
  นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
          ขุทฺทกปาเฐ สรณคมนํ
   [๑]  พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ  ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ  สงฺฆํ
สรณํ  คจฺฉามิ  ฯ  ทุติยมฺปิ  พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ ทุติยมฺปิ ธมฺมํ
สรณํ  คจฺฉามิ  ทุติยมฺปิ  สงฺฆํ  สรณํ  คจฺฉามิ  ฯ ตติยมฺปิ พุทฺธํ
สรณํ  คจฺฉามิ  ตติยมฺปิ  ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ  ตติยมฺปิ  สงฺฆํ
สรณํ คจฺฉามิ ฯ
          สรณคมนํ ๑- นิฏฺฐิตํ ฯ
               --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๕ หน้าที่ ๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=1&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=1&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=1              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com