ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗ สุตฺต. ขุ. ขุทฺทกปาฐ-ธมฺมปทคาถา-อุทานํ-อิติวุตฺตก-สุตฺตนิปาตา

          ขุทฺทกปาเฐ ทสสิกฺขาปทํ
   [๒]  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ  สมาทิยามิ  ฯ
อทินฺนาทานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ  สมาทิยามิ  ฯ  อพฺรหฺมจริยา
เวรมณี  สิกฺขาปทํ  สมาทิยามิ  ฯ  มุสาวาทา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ
สมาทิยามิ   ฯ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ
@เชิงอรรถ: สี. ม. สรณตฺตยํ ฯ
สมาทิยามิ  ฯ  วิกาลโภชนา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ  สมาทิยามิ  ฯ
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา   เวรมณี   สิกฺขาปทํ   สมาทิยามิ  ฯ
มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา    เวรมณี    สิกฺขาปทํ
สมาทิยามิ  ฯ  อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ฯ
ชาตรูปรชฏปฏิคฺคหณา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ฯ
          ทสสิกฺขาปทํ นิฏฺฐิตํ ฯ
               ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๕ หน้าที่ ๑-๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=13&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=13              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=2&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=2              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=2              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com