ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

   [๘๘]  |๘๘.๗| ๓ ทิพฺพํ สุภํ ธาเรสิ วณฺณธาตุ
           เวหายสํ ติฏฺสิ อนฺตลิกฺเข
           มุขญฺจ เต กิมิโย ปูติคนฺธํ
           ขาทนฺติ กึ กมฺมมกาสิ ปุพฺเพติ ๑- ฯ
   |๘๘.๘|    สมโณ อหํ ปาโป ๒- ทุกฺขวาโจ
           ตปสฺสิรูโป มุขสา อสญฺโต
           ลทฺธา จ เม ตปสา วณฺณธาตุ
           มุขญฺจ เม เปสุนิเยน ปูติ ฯ
   |๘๘.๙|    ตยิทํ ตยา นารท สามํ ทิฏฺ
            อนุกมฺปกา เย กุสลา วเทยฺยุ
            มา เปสุนํ มา จ มุสา อภาณิ
            ยกฺโข ตุวํ โหหิสิ กามกามีติ ฯ
                  ปูติมุขเปตฺวตฺถุ ตติยํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๑๕๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=3181&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=88&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=88              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=88              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com