ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

   [๑๓๑]  |๑๓๑.๗๐๑| ๑๑ ทิฏฺฐา ตยา นิรยา ติรจฺฉานโยนี
             เปตา อสุรา วาปิ ๑- มนุสฺสเทวา
             สยมทฺทส กมฺมวิปากมตฺตโน
             เนสฺสามิ ตํ ปาฏลิปุตฺตมกฺขตํ
             ตตฺถ คนฺตฺวา กุสลํ กโรหิ กมฺมนฺติ ฯ
   |๑๓๑.๗๐๒|  อตฺถกา โมสิ เม ยกฺข  หิตกาโมสิ เทวเต
             กโรมิ ตุยฺหํ วจนํ     ตฺวมสิ อาจริโย เม ฯ
   |๑๓๑.๗๐๓|  ทิฏฺฐา มยา นิรยา ติรจฺฉานโยนี
             เปตา อสุรา วาปิ มนุสฺสเทวา
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. อถ วาปิ มนุสฺสา เทวา ฯ
             สยมทฺทส กมฺมวิปากมตฺตโน
             กาหามิ ปุญฺานิ อนปฺปกานีติ ฯ
             ปาฏลิปุตฺตเปตวตฺถุ เอกาทสมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๒๕๕-๒๕๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=5199&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=5199              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=131&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=131              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=131              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com