ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

   [๓๒๐]  |๓๒๐.๒๕๘| ๑๔ สํสรํ หิ นิรยํ อคจฺฉิสํ
             เปตโลกมคมํ ปุนปฺปุนํ
             ทุกฺขมมฺหิปิ ติรจฺฉานโยนิยา
             เนกธา หิ วุสิตํ จิรํ มยา ฯ
   |๓๒๐.๒๕๙|  มานุโสปิ จ ภโวภิราธิโต
             สคฺคกายมคมํ สกึ สกึ
@เชิงอรรถ: โป. ม. อารมฺภถ ฯ
             รูปธาตูสุ อรูปธาตูสุ
             เนวสญฺีสุ อสญฺีสุฏฺิตํ ฯ
   |๓๒๐.๒๖๐|  สมฺภวา สุวิทิตา อสารกา
             สงฺขตา ปจลิตา สเทริตา
             ตํ วิทิตฺวา มหมตฺตสมฺภวํ
             สนฺติเมว สติมา สมชฺฌคนฺติ ฯ
                   โคตโม เถโร ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๓๐๘-๓๐๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=6275&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=320&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=320              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=320              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com