ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

   [๓๒๕]  |๓๒๕.๒๗๕| ๓ ปเร จ น วิชานนฺติ  มยเมตฺถ ยมามฺหเส ๒-
             เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ     ตโต สมฺมนฺติ เมธคา ฯ
   |๓๒๕.๒๗๖|  ยทา จ อวิชานนฺตา      อิริยนฺตฺยมรา วิย ๓-
             วิชานนฺติ จ เย ธมฺมํ     อาตุเรสุ อนาตุรา ฯ
   |๓๒๕.๒๗๗|  ยงฺกิญฺจิ สิถิลํ กมฺมํ      สงฺกิลิฏฺญฺจ ยํ วตํ
             สงฺกสฺสรํ พฺรหฺมจริยํ     น ตํ โหติ มหปฺผลํ ฯ
   |๓๒๕.๒๗๘|  ยสฺส สพฺรหฺมจารีสุ      คารโว นูปลพฺภติ
             อารกา โหติ สทฺธมฺมา    นภํ ปวิยา ยถาติ ฯ
                   สภิโย เถโร ฯ
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. จงฺกเม จงฺกมึ ฯ  ม. ยุ. ยมามเส ฯ  ยุ. วิยา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๓๑๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=6334&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=325&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=325              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=325              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com