ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                     ๑๐ ทูตชาตกํ
   [๓๗๙]    ยสฺสตฺถา ทูรมายนฺติ   อมิตฺตมปิ ยาจิตุ
            ตสฺสูทรสฺสหํ ทูโต      มา เม กุชฺฌ รเถสภ ฯ
   [๓๘๐]    ยสฺส ทิวา จ รตฺโต จ    วสมายนฺติ มาณวา
            ตสฺสูทรสฺสหํ ทูโต      มา เม กุชฺฌ ๑- รเถสภ ฯ
   [๓๘๑]    ททามิ เต พฺราหฺมณ โรหิณีนํ
            ควํ สหสฺสํ สห ปุงฺคเวน
            ทูโต หิ ทูตสฺส กถํ น ทชฺชํ
            มยมฺปิ ตสฺเสว ภวาม ทูตาติ ฯ
                     ทูตชาตกํ ทสมํ ฯ
                     สงฺกปฺปวคฺโค ปโม ฯ
                        ---------
                       ตสฺสุทฺทานํ
                    อุสุการวโร ติลมุฏฺิ มณิ
                    หยราช วิหงฺคม อาสีวิโส
                    ชนสนฺธ กหาปณวสฺส ปุน
                    ติริติ ๒- ปุน ทูตาวเรน ๓- ทส ฯ
                        ---------
@เชิงอรรถ: สี. ยุ. กุชฺฌิ ฯ  ม. ติริฏํ ฯ  ม. ทูตวเรน ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๐๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2078&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=379&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=260              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=379              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com