ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

            ๖ วาตคฺคสินฺธวชาตกํ
   [๓๙๗] เยนาสิ กีสิยา ปณฺฑุ    เยน ภตฺตํ น รุจฺจติ
        อยํ โส อาคโต ภตฺโต ๕-  กสฺมาทานิ ปลายสิ ฯ
   [๓๙๘] นุโข ๖- ปนาทิเกเนว    สนฺถโว นาม ชายติ
        ยโส หายติ อิตฺถีนํ      ตสฺมา ตาต ปลายิหํ ๗- ฯ
   [๓๙๙] ยสสฺสินํ กุเล ชาตํ      อาภตํ ๘- ยา น อิจฺฉติ
@เชิงอรรถ: ๑-๓ ม. คหีเต ฯ ๒-๔ ม. วิยุเฬฺห ฯ  สี. ตาโต ฯ ม. ภตฺตา ฯ  สี. ม. สเจ ฯ
@ ม. ปลายหํ ฯ  สี. ม. อาคตํ ฯ
        โสจตี จิรรตฺตาย       วาตคฺคมิว คทฺรภีติ ๑- ฯ
           วาตคฺคสินฺธวชาตกํ ฉฏฺ
                ----------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๐๗-๑๐๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2151&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=397&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=266              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=397              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com