ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

           ๓ อุทปานทูสกวคฺโค ๑-
           ๑ อุทปานทูสกชาตกํ
   [๔๑๒] อารญฺกสฺส ๒- อิสิโน  จิรํ รตฺตํ ตปสฺสิโน
        กิจฺฉากตํ อุทปานํ      กถํ สมฺม อปาหสิ ๓- ฯ
   [๔๑๓] เอส ธมฺโม สิคาลานํ    ยํ ปิวิตฺวา โอหทามเส
        ปิตุปิตามหํ ธมฺโม      น ตํ อุชฺฌาตุมรหสิ ฯ
   [๔๑๔] เยสํ โว เอทิโส ธมฺโม    อธมฺโม ปน กีทิโส
        มา โว ธมฺมํ อธมฺมํ วา   อทฺทสาม กุทาจนนฺติ ฯ
           อุทปานทูสกชาตกํ ปมํ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. อุทปานวคฺค ฯ  ม. อรญฺิกสฺส ฯ  สี. ม. อวาหสิ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๑๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2211&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=412&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=271              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=412              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com