ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๒ เสยฺยชาตกํ
   [๔๔๕]    เสยฺยํโส เสยฺยโส โหติ   โย เสยฺยมุปเสวติ
            เอเกน สนฺธึ กตฺวาน     สตํ วชฺเฌ อโมจยึ ฯ
   [๔๔๖]    ตสฺมา สพฺเพน โลเกน    สนฺธึ กตฺวาน เอกโก ๓-
            เปจฺจ สคฺคํ นิคจฺเฉยฺย    อิทํ สุณาถ กาสิยา ฯ
   [๔๔๗]    อิทํ วตฺวา มหาราชา     กํโส พาราณสิคฺคโห
            ธนุ ตุณฺฑิญฺจ ๔- นิกฺขิปฺป สญฺมํ อชฺฌุปาคมีติ ฯ
                      เสยฺยชาตกํ ทุติยํ ฯ
@เชิงอรรถ: สี. ยุ. ตฺวญฺจ ฯ  สี. ยุ. จาสิ ฯ  ม. เอกโต ฯ  ม. กณฺฑญฺจ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๑๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2338&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=445&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=282              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=445              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com