ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                     ๓ วฑฺฒกีสูกรชาตกํ
   [๔๔๘]    วรํ วรํ ตฺวํ นิหนํ ปุเร จริ
            อสฺมึ ปเทเส อภิภุยฺย สูกเร
            โสทานิ เอโก พฺยคฺฆ ปคมฺม ฌายสิ
            พลนฺนุ เต พฺยคฺฆ น จชฺช วิชฺชติ ฯ
   [๔๔๙]    อิมสฺสุตา ๑- ยนฺติ ทิโสทิสํ ปุเร
            ภยทฺธิตา ๒- เลณคเวสิโน ปุถู
            เตทานิ สงฺคมฺม วสนฺติ เอกโต
            ยตฺถฏฺิตา ทุปฺปสหชฺชิเม มยา ฯ
   [๔๕๐]    นมตฺถุ สงฺฆาน สมาคตานํ
            ทิสฺวา สยํ สํขฺย วทามิ อพฺภุตํ
            พฺยคฺฆํ มิคา ยตฺถ ชินึสุ ทาิโน
            สามคฺคิยา ทาพเลสุ มุจฺจเรติ ฯ
                    วฑฺฒกีสูกรชาตกํ ตติยํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๑๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2347&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=448&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=283              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=448              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com