ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                       ๔ สิริชาตกํ
   [๔๕๑]    ยํ อุสฺสุกฺกา สงฺฆรนฺติ    อลกฺขิกา พหุ ธนํ
            สิปฺปวนฺโต อสิปฺปา วา    ลกฺขิกา ตานิ ภุญฺชเร ๓-@เชิงอรรถ: สี. ม. อิเม สุทํ ฯ  ม. ภยฏฺฏิตา ฯ  สี. ลกฺขีว ตานิ ภุญฺชติ ฯ ม. ลกฺขิวา
@ตานิ ภุญฺชติ ฯ
   [๔๕๒]    สพฺพตฺถ กตปุญฺสฺส    อติจฺจญฺเว ปาณิโน
            อุปฺปชฺชนฺติ พหู โภคา    อปิ นายตเนสุปิ ฯ
   [๔๕๓]    กุกฺกุโฏ มณโย ทณฺโฑ   ถิโย จ ปุญฺลกฺขณา
            อุปฺปชฺชนฺติ อปาปสฺส    กตปุญฺสฺส ชนฺตุโนติ ฯ
                      สิริชาตกํ จตุตฺถํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๑๗-๑๑๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2362&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=451&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=284              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=451              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com