ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                   ๒ มหาอสฺสาโรหชาตกํ
   [๕๐๖]    อเทยฺเยสุ ททํ ทานํ     เทยฺเยสุ นปฺปเวจฺฉติ
            อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต    สหายํ นาธิคจฺฉติ ฯ
   [๕๐๗]    อเทยฺเยสุ อททํ ๓- ทานํ  เทยฺเยสุ โย ปเวจฺฉติ
            อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต    สหายํ อธิคจฺฉติ ฯ
   [๕๐๘]    สญฺโคสมฺโภค วิเสสทสฺสนํ
            อนริยธมฺเมสุ สเฐสุ นสฺสติ
            กตญฺจ อริเยสุ จ อญฺชเสสุ ๔-
            มหปฺผลํ โหติ อณุมฺปิ ตาทิสุ ฯ
   [๕๐๙]    โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ   อกา โลเก สุทุกฺกรํ
            ปจฺฉา กยิรา น วา กยิรา  อจฺจนฺตํ ปูชนารโหติ ฯ
                   มหาอสฺสาโรหชาตกํ ทุติยํ ฯ
                        ---------
@เชิงอรรถ: สี. อพฺยคฺฆตา ฯ ม. อพฺยคฺคตา ฯ สี. นิกฺขมนญฺจ ม. นาเทยฺเยสุ ททํ ... ฯ
@ สี. ม. อชฺชเวสุ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๒๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2589&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=506&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=302              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=506              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com