ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๔ ททฺทรชาตกํ
   [๕๑๔]    อิมานิ มํ ททฺทร ตาปยนฺติ
            วาจาทุรุตฺตานิ มนุสฺสโลเก
            มณฺฑูกภกฺขา อุทกนฺตเสวี
            อสีวิสํ ๑- มํ อวิสา สปนฺติ ฯ
   [๕๑๕]    สกา รฏฺฐา ปพฺพาชิโต   อญฺ ชนปทํ คโต
            มหนฺตํ โกฏฺ กยิราถ    ทุรุตฺตานํ นิเธตเว ฯ
   [๕๑๖]    ยตฺถ โปสํ น ชานนฺติ    ชาติยา วินเยน วา
            น ตตฺถ มานํ กยิราถ    วสํ อญฺาตเก ชเน ฯ
   [๕๑๗]    วิเทสวาสํ วสโต        ชาตเวทสเมนปิ
            ขมิตพฺพํ สปญฺเน     อปิ ทาสสฺส ตชฺชิตนฺติ ฯ
                   ททฺทรชาตกํ จตุตฺถํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๓๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2623&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=514&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=304              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=514              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com