ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

             ๔ ททฺทรชาตกํ
     [๕๑๔] อิมานิ มํ ททฺทร ตาปยนฺติ
          วาจาทุรุตฺตานิ มนุสฺสโลเก
          มณฺฑูกภกฺขา อุทกนฺตเสวี
          อสีวิสํ ๑- มํ อวิสา สปนฺติ ฯ
   [๕๑๕] สกา รฏฺา ปพฺพาชิโต   อญฺ ชนปทํ คโต
        มหนฺตํ โกฏฺ กยิราถ    ทุรุตฺตานํ นิเธตเว ฯ
   [๕๑๖] ยตฺถ โปสํ น ชานนฺติ    ชาติยา วินเยน วา
        น ตตฺถ มานํ กยิราถ    วสํ อญฺาตเก ชเน ฯ
   [๕๑๗] วิเทสวาสํ วสโต        ชาตเวทสเมนปิ
        ขมิตพฺพํ สปญฺเน     อปิ ทาสสฺส ตชฺชิตนฺติ ฯ
            ททฺทรชาตกํ จตุตฺถํ ฯ
                 --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๓๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2623&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=514&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=304              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=514              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com