ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                     ๑๐ สยฺหชาตกํ ๑-
   [๕๓๘]    สสมุทฺทปริยายํ       มหึ สาครกุณฺฑลํ
            น อิจฺเฉ สห นินฺทาย    เอวํ สยฺห ๒- วิชานหิ ฯ
   [๕๓๙]    ธิรตฺถุ ตํ ยสลาภํ      ธนลาภญฺจ พฺราหฺมณ
            ยา วุตฺติ วินิปาเตน     อธมฺมจรเณน วา ฯ
   [๕๔๐]    อปิ เจ ปตฺตมาทาย     อนาคาโร ปริพฺพเช
            สาเอว ชีวิกา เสยฺโย    ยา จาธมฺเมน เอสนา ฯ
   [๕๔๑]    อปิ เจ ปตฺตมาทาย     อนาคาโร ปริพฺพเช
            อญฺ อหึสยํ โลเก    อปิ รชฺเชน ตํ วรนฺติ ฯ
                     สยฺหชาตกํ ทสมํ
                      กาลิงฺควคฺโค ๓- ปฐโม ฯ
                        ---------
                       ตสฺสุทฺทานํ
                   วิวรํ จ อเทยฺย สมิทฺธวรํ
                   อถ ททฺทร ปาปมหาติรโห
                   อถ โกลิ ปลาสวรญฺจกร
                   จริมํ สสมุทฺทวเรน ทส ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๓๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2707&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=538&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=310              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=538              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com